Skip links

Танилцуулга

Манай хуулийн фирм нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд богино хугацааны дотор үйлчлүүлэгчдийн итгэлийг хүлээж, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага, болон иргэдэд төрөл бүрийн хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэн амжилттай ажиллаж байна. Хуулийн фирм нь одоогоор Монголын Хуульчдын Холбоонд гишүүнчлэлтэй, шүүхэд төлөөлөх эрх бүхий 10 хуульч, өмгөөлөгч, 3 өмгөөлөгчийн туслах, захиргаа, санхүү хариуцсан бусад ажилтнууд гэсэн нийт 12 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

15+
Хуульч
13+
Жилийн ажлын туршлагатай хамт олон
40+
Байнгын үйлчлүүлэгч
7+
Жилийн хуулийн фирмийн туршлага
50+
Томоохон хуулийн судалгаа
100+
Томоохон бизнесийн маргаан шийдвэрлэсэн

Тус хуулийн фирмийн гишүүд, хуульч, туслахууд нь салбар тус бүртээ мэргэшсэн, хууль зүйн үйлчилгээг англи, монгол хэл дээр мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай. Түүнчлэн бид үйлчлүүлэгчээс даалгасан ажлын онцлог, цар хүрээнээс шалтгаалан тухайн салбар эрх зүйн өндөр мэдлэг, туршлагатай, нэр хүндтэй орон тооны бус зөвлөхүүд, судлаачдыг ажиллуулдаг нь бидний давуу талуудын нэг юм.

Үйлчилгээ

Өмгөөллийн “Хэруга Партнерс” ХХН-ийн хувьд байгуулагдсан цагаасаа хойш үйлчлүүлэгчдэд холбогдсон олон тооны иргэн, захиргааны хэрэг, маргааныг шүүхийн өмнөх шатанд эвлэрлийн журмаар амжилттай шийдвэрлүүлснээс гадна шүүхээр хянан шийдвэрлэгдсэн хэрэг, маргаануудад ихэнх тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн эрх, ашгийг амжилттай хамгаалж ажилласан. Манай хуулийн фирмийн хуульчид нь үйлчлүүлэгчдэд өмгөөлөл, зөвлөх үзүүлэхээс гадна төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дараах томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдэд үр дүнтэй зөвлөгөө, туслалцааг үзүүлээд байна.

Хууль зүйн мэргэжлийн зөвлөгөө

Өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа

Хууль зүйн сургалт, судалгаа

Бидний тухай

Л.Загдаа

Үүсгэн байгуулагч, Өмгөөлөгч, Гүйцэтгэх захирал

А.Базар

Үүсгэн байгуулагч, Өмгөөлөгч

П.Еркебулан

Хуульч, Өмгөөлөгч

А.Кадирбек

Хуульч, Өмгөөлөгч

Ж.Иманмагзам

Хуульч, Өмгөөлөгч

С.Асланбек

Хуульч, Өмгөөлөгч

Х.Чинбат

Хуульч, Өмгөөлөгч

Т.Лхамсүрэн

Хуульч, Өмгөөлөгч

Б.Амгаланбаатар

Хуульч

Э.Энхзаяа

Хуульч

Д.Захирахбаатар

Туслах хуульч

Б.Хэрлэн

Туслах хуульч

А.Энхжин

Туслах хуульч

М.Хосбаяр

Туслах хуульч

Р.Тэргэл

Туслах хуульч

Д.Энхжин

Туслах хуульч

Т.Баярмагнай

Санхүүгийн зөвлөх

Харилцагчид